top of page

"De koning moest verdwijnen om België samen te houden."

[Artikel]

Koloniale dagen en monumenten in Gent

De Congoster voor gesneuvelde ‘Congopioniers’ (1936) en de buste van koning Leopold II (1955) in het Zuidpark

Op 30 juni 2020 verdwijnt de buste van koning Leopold II met veel aplomb uit het Zuidpark in Gent. De Congoster met overleden Gentse 'Congopioniers' er net naast blijft onaangeroerd.

 

Dit kort artikel traceert het ontstaan van deze twee koloniale monumenten. In 1936 gedenken de Bond van het Congoleesch Aandenken en de Koloniale Dagen van België de "opoffering" van Congopioniers. In 1955 is het de Internationale Jaarbeurs van Vlaanderen die Leopold II als "onbaatzuchtig" altruïst eert.

 

De monumenten worden telkens met steun van het Gentse stadsbestuur opgericht. Ze moeten het animo van de Gentenaar voor de kolonie Congo én het Belgische vaderland aanwakkeren. Maar de koning moest verdwijnen om België samen te houden...

Het artikel verscheen in 2021 in Archieflink, tijdschrift van Gent On Files (GOF).

bottom of page