top of page

"Wereldbeelden zijn gelukkig minder robuust dan standbeelden."

1 Studiereis Lumumba Brussel - 1956 - NIR - INR.png

[essay]

Verlegde Sisyfus een steen?
Gecontesteerd koloniaal erfgoed en de herdenking van de herdenking (2004-2020)

Belgisch koloniaal erfgoed stond in 2020 in het oog van een ‘beeldenstorm’. Wankeler dan ooit voorheen. Een keerpunt werd bereikt: in onder meer Gent en Leuven werden na jaren aandringen beelden van Leopold II weggehaald. 

 

In het essay Verlegde Sisyfus een steen? blik ik terug op meer dan vijftien jaar erfgoedcontestatie. Wat is er veranderd sinds ik in 2010 stage liep aan het KMMA en mijn masterscriptie over dit onderwerp schreef? En is het een goed idee om koloniale monumenten uit de publieke ruimte te verwijderen? Ik houd een pleidooi om dit niet te doen en integendeel een her-verbeeldingsgolf te starten. 

Het essay verscheen in 2020 in Brood & Rozen, tijdschrift van Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis.

bottom of page